Кредит украина заявка онлайн
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ ОНЛАЙН.
Заполните заявку и получите решение банка через 30 минут.
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 97% Рассмотрение ЗАЯВКИ 30 МИНУТ ОДНА ЗАЯВКА СРАЗУ В НЕСКОЛЬКО БАНКОВ 44 982 ЗАЯВОК ОДОБРЕНО.
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ:
Подача заявки бесплатна и ни к чему вас не обязывает, вы в любой момент можете отказаться от сотрудничества с банком.
Сотрудник банка позвонит Вам в течение часа.
Будьте готовы продиктовать паспортные данные и ИНН, а также приготовьте 2 стационарных номера телефонов, по которым могут подтвердить, что вас знают. Это могут быть ваш домашний телефон, вашего места работы, родственников или соседей.
ПРЕИМУЩЕСТВА.
НАШ СЕРВИС ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЙ ОДНА ЗАЯВКА В ТРИ БАНКА СРАЗУ 30 МИНУТ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗАЯВКА ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Какие банки мне перезвонят?
Почему мою заявку вы отправите только в три банка?
Сколько стоят наши услуги?
Можно ли получить кредит без поручителей?
Кто увидит мои личные данные?
Заява про надання згоди на обробку даних.
про надання згоди на обробку даних.
Фізична особа, що заповняє Заявку на замовлення Продукту «Кредит готівкою», підтверджує, що є володільцем персональних даних, вказаних у зазначеній Заявці , і, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2296-VI (далі – Закон), даю згоду ТОВ «Фінлайн» на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення щодо інформації, яка стосується моїх: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості та/або потреби у фінансових продуктах/послугах, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) з метою забезпечення реалізації відносин по отриманню мною оптимальних фінансових (в т.ч. кредитних) продуктів/послуг.
Погоджуюсь, що обсяг наданих мною персональних даних включає в себе інформацію/відомості, що дозволяють ідентифікувати мене та підтверджую, що вони були надані мною відносно себе та є точними і достовірними.
Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії.
Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону.
Заповнюючи дану Заявку, я даю згоду ТОВ «Фінлайн» на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, банки з усіма видами обробки персональних даних, які банк буде мати право здійснювати з цими даними, інші фізичні та/або юридичні особи.
Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.
микрокредиты в украине на карту